1 KYU (III rudas diržas)

KIHON

1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu - dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
4. Kokutsu - dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
5. Zenkutsu - dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
6. Zenkutsu - dachi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
7. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi jodan.
10. Zenkutsu - dachi / C-Ushirogeri.
11. Zenkutsu - dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
12. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
13. Zenkutsu - dachi / Maegeri - į priekį, J-Yoko Keage - į šoną ( vietoje ), J-Yoko Kekomi (vietoje).


KATA

Kanku Dai (VIDEO)
Bunkai - katos interpretacija.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite
Ataka:
Kizamitsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2
Ushirogeri: Cx2
Gynyba: OJI - WAZA
SEN: a) Kake - no - sen
b) Tai - no - sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza
2. Jiyu Kumite - 2 kovos pagal WTKF taisykles.

TAMASHIVARI TESTAS

3 lentelės ( 2 cm/20cm/40cm )

TAIKLUMO IR KIME TESTAS

Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

MAKIVAROS TESTAS

Atliekamos atakos į skydą ( rankomis ir kojomis ).

JĖGOS TESTAS

Egzaminatoriaus nuožiūra.

MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS

Gyaku - tsuki
Uraken - uchi

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 3 seminaruose/stovyklose.

P.S. Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai. Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.