6 KYU (žalias diržas)

KIHON

1. Zenkutsu - dachi/Oi tsuki Sanbon tsuki (Pirmasis jodan, antras/trečias chudan, einant į priekį).
2. Zenkutsu - dachi/Age - uke, gyaku tsuki chudan. (Einant atgal)
3. Zenkutsu-dachi/Soto Ude - uke, Kiba-dachi/Yoko Empiuchi chudan (Einant į priekį)
4. Kokutsu - dachi/Shuto uke chudan (Einant atgal)
4. Zenkutsu - dachi/Uchi Ude - uke, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
5. Kokutstu-dachi/Shuto - uke, Zenkutsu-dachi/Gyaku nukite chudan (Einant atgal)
6. Zenkutsu - dachi/Maegeri Rengeri ( Chudan galine koja, Jodan priekine koja, einant į priekį)
8. Zenkutsu - dachi/Mawashigeri chudan/jodan (Apsisukus einant atgal)
9. Kiba - dachi/Yoko Keage jodan. (Stovint šonu į oponentą, perėjimai į abi puses kryžiuojant kojas per priekį)
10. Kiba - dachi/Yoko Kekomi chudan.(Stovint šonu į oponentą, perėjimai į abi puses, kryžiuojant kojas per priekį)
11. Zenkutsu - dachi/Maegeri chudan/Oitsuki su žingsniu į priekį jodan (Einant į priekį ir atgal)

KATA

Heian - Sandan (VIDEO)
Bunkai - katos interpretacija. (Egzaminatoriaus nuožiūra)

JIYU IPPON KUMITE

Atakos:


Kizami tsuki jodan
Gyaku tsuki jodan
Gyaku - tsuki chudan
Maegeri - chudan
Mawashigeri - jodan

Gynyba:

Laisvai pasirenkama, galimi pakirtimai.

JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

1. 30 atsispaudimų.
2. 30 atsilenkimų.
3. 30 pritūpimų su šuoliukais.

MAKIVAROS TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

Oi tsuki
Gyaku tsuki
Mae keri

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 1 seminare/stovykloje.

P.S. Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai. Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.