7 KYU (oranžinis diržas)

KIHON
1. Zenkutsu - dachi/Oi - tsuki jodan (Einant į priekį)
2. Zenkutsu - dachi/Age - uke, gyaku tsuki chudan (Einant atgal)
3. Zenkutsu - dachi/Soto Ude - uke chudan, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
4. Kokutsu - dachi/Shuto - uke (Einant atgal)
5. Zenkutsu - dachi/Uchi Ude - uke chudan, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
6. Zenkutsu - dachi/Mae - geri jodan (Einant į priekį)
7. Zenkutsu - dachi/mawashigeri chudan (Apsisukus grįžtant atgal)
8. Kiba - dachi/Yoko keri keage jodan (Atliekama stovint šonu, į abi puses, perėjimuose kojos kryžiuojamos per priekį)

KATA
Heian - Nidan (VIDEO)
Bunkai - katos interpretacija. (Egzaminatoriaus nuožiūra)

KIHON IPPON KUMITE
Atakos:

Oi - tsuki jodan

Oi - tsuki chudan
Mae - geri chudan
Mavashi keri chudan/jodan (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)

Gynyba:

Zenkutsu - dachi/Age - uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu - dachi/Soto - uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu - dachi/Gedan - barai/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)
Zenkutsu - dachi/Uchi ude uke/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)

P.S. Kumite metu galimi pakirtimai.


JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

1. 25 atsispaudimai.
2. 25 atsilenkimai.
3. 25 pritūpimai su šuoliukais.

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 1 seminare/stovykloje.

P.S. Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai. Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.