8 KYU (geltonas diržas)

KIHON
1. Zenkutsu - dachi / Oi - tsuki chudan. (Einant į priekį)
2. Zenkutsu - dachi / Age - uke. (Einant atgal)
3. Zenkutsu - dachi / Soto Ude - uke chudan. (Einant į priekį)
4. Kokutsu - dachi / Shuto - uke (Einant atgal)
5. Zenkutsu - dachi / Mae - geri chudan. (Einant į priekį / atgal)

KATA
Heian - shodan (VIDEO)

KIHON IPPON KUMITE

Atakos:

Oi - tsuki jodan (su žingsniu į priekį)

Oi - tsuki chudan (su žingsniu į priekį)
Mae - geri chudan (po smūgio koja statoma į priekį)

Gynyba:

Zenkutsu - dachi/Age - uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu - dachi/Soto - uke/gyaku tsuki (stovint vietoje)
Zenkutsu - dachi/Gedan - barai/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)

JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

1. 20 atsispaudimų.
2. 20 atsilenkimų.
3. 20 pritūpimų su šuoliukais.

P.S.

Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai. Atestuoti gali

tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti

egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti

priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti

kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos

laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi

negaliojančiais.